អ៊ីឆែគ្របផ្​ត់​ផ្គ​ង់​គ្រឿ​ង​សំ​ណ​ង់

ទំ​នា​ក់​ទំ​ន​ង​ព​ត៌​មា​ន

អាសយដ្ឋាន:
អ៊ី ឆែ គ្រុបផ្គត់​ផ្គង់​គ្រឿង​សំណង់
ផ្ទះលេខ
ជាន់ទី15 អគា ធីខេសិនត្រល
លេខ159 ផ្លូវ 289 ភូមិ 13
ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជា
អាគារតាំងបង្ហាញ
ផ្ទះលេខ 143 I ផ្លូវ បេតុង (V13) សង្កាត់ ទួលសង្កែ
ខណ្ឌ​ទួឫស្សីកែវ រាជធានី​ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ:
+855 (0)23 883 715 | +855 (0)23 990 960
ទូរសារ:
+855 (0)23 883 716

ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ

ការ​ផ្តល់​ពត៌មាន​របស់​លោក​អ្នក​គឺ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​យើង​ខ្ញុំ។ ដូ​ច្នេះ​សូម​ចូល​រួម​ចែក​រំលែក​ជា​មួយ​ពួក​យើង​នូវ​ការ​ផ្តល់​ជា​សំនួរ​និង​មតិ​យោ​បល់​របស់​អស់​លោក​អ្នក ដើម្បី​កែ​លម្អ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ពួក​យើង ក៏​ដូច​ជា​សម្ភារៈ​សំណង់​របស់​ពួក​យើង ឬ​ក៏​សេវាកម្ម​របស់​ពួក​យើង​បន្ថែម​ទៀត។

ពត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

អុី ឆែ​ គ្រុ​ប ផ្គ​ត់​ផ្គ​ង់​គ្រឿ​ង​សំ​ណ​ង់

អ៊ី ឆែ គ្រុប ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រឿង​សំណង់
ជាន់ទី15 អគា ធីខេសិនត្រល
លេខ159 ផ្លូវ 289 ភូមិ 13
សង្កាត់ បឹងកក់ 1
ខណ្ឌទួលគោក
ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ 143 I ផ្លូវ បេតុង (V13)
សង្កាត់ ទួលសង្កែ
ខណ្ឌ​ទួឫស្សីកែវ រាជធានី​ភ្នំពេញ
023 883 715 | 023 990 960
023 883 716
អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

សូមផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំ